Verslag Workshop Lut Gielen 

verslag van de try-out van de workshopreeks voor Stichting K.A.T.

In een serie van vijf lessen is uitleg gegeven over de geschiedenis van kleur in verf, over de theorie van de pigmentgroepen en de bind- en oplosmiddelen. De pigmenten horen bij hun naam te worden genoemd zoals de noten in de muziek. Door de praktijk van zelf verf maken is de theorie beter te onthouden: we zien met eigen ogen wat de typische eigenschappen van de pigmenten zijn en hoe ze zich gedragen in de verschillende bindmiddelen. De verkregen inzichten bieden daarmee ook vrijheid in het werken met mixed media.

De vijf lessen horen bij elkaar, elke les duurt twee uur: les 1 wit en zwart - les 2 geel - les 3 aardpigmenten: okers en ombers - les 4 oranje en rood - les 5 groen en blauw.

Per les is de theorie met aanvullende informatie van te voren naar iedere deelnemer toegestuurd. Elke deelnemer kreeg een eigen canvas block van tien pagina’s om op te werken en het atelier voorzag in pigmenten, bindmiddelen, penselen, maar ook in koffie en thee.

Met tien deelnemers van Stichting K.A.T. en twee collega’s restauratieschilders zijn de lessen gestart op 28 februari 2017, en op vijf opeenvolgende dinsdagavonden gegeven in het atelier van Lut Gielen Restauratie- en Decoratieschilder in Garmerwolde.

Garmer wolde, mei 2017


 

Verslag Workshop Lut Gielen

 

Verslag Workshop Lut Gielen

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston