Jaarvergadering Stichting KAT 

Op 18 januari is de jaarvergadering van Stichting KAT in het Dorpshuis Garmerwolde. Aanvang 19.30 uur.

19.30 u- 19.45 u Voorstellen nieuwe leden

19.45 u Jaarvergadering

20.30 u lezing Eric Bos , medeorganisator van  Onderneming Op Kunstgebied.

Aansluitend volgt dan de Nieuwjaarsborrel.

Opgeven via de mail: dewiljesdegroof@kpnplanet.nl

Stuur e-mail* Invoer verplicht
Website by Tomston